Vansbrohem

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Vansbro Kommun.Järnvägsgatan 32
Vi äger och förvaltar 685  lägenheter samt 42 lokaler.
Som ett allmännyttigt bostadsföretag driver vi vår verksamhet utan vinstintresse.

Vansbrohem har som målsättning att erbjuda bostäder med bra kvalitet i en god boendemiljö inom Vansbro Kommun, till en attraktiv kostnad.

För oss är bostäder varken spekulation eller enskilt vinstintresse, för oss är bostäder Ditt hem.

 

Vi har en överenskommelse med Hyresgästföreningen om underhålls- åtgärder i lägenheter (målning/tapetsering vart 12:e år och golvarbeten var 20:e år). I och med detta bestämmer Du själv hur mycket underhåll vi ska göra i Din lägenhet och vilket år vi ska göra det.
Du väljer mellan planerat underhåll, tidigarelagt underhåll eller att vänta med underhåll. Om du väntar med planerat underhåll får Du hyresrabatt.

 

Våra fastighetsskötare ansvarar för inre och yttre reparationer samt skötsel av utemiljön. BEKVÄMT - vi sköter huset. Du får mera fritid.

 


Stiftelsen Vansbrohem • stiftelsen@vansbrohem.se • Tel: 0281-754 00